Uw donatie


Erasmus Universiteit Rotterdam wordt erkend als algemeen nut beogende instelling (PBI/ANBI) en heeft een vrijstelling van schenkingsrecht en erfbelasting. Dit betekent dat jouw donatie volledig aan het project van je keuze ten goede komt.