€ 7.000

opgehaald van € 7.000
100% bereikt

Klaslokaal op Zuid (Streefbedrag behaald)

Het klaslokaal, bij onze partner in het Pre Gymnasium Programma, CSG Calvijn, is bestemd voor getalenteerde leerlingen van bassischolen die onvoldoende geld hebben voor deelname aan de lessen van het Wetenschapsknooppunt. Door de lessen te verplaatsen naar een locatie in de eigen wijk kunnen zij toch deelnemen aan het programma. 

Wat krijgen de leerlingen van de diverse scholen voor het betaalde sponsorgeld:

  • lessenreeksen (6 lessen van 2 uur), inclusief lesmateriaal verzorgd door student-docenten van het Wetenschapsknooppunt EUR (750,- per klas)
  • 2 openings- en startcolleges op de EUR (gratis)
  • een gastcollege bij een museum of een bedrijf (gratis)
  • lesmateriaal (gratis verzorgd door Wetenschapsknooppunt EUR)
  • gebruik van tablets tijdens de lessen (2000,-)
  • het leslokaal van CSG Calvijn wordt wat opgefrist en eenvoudig, doelmatig ingericht (2000)

Voor het streefbedrag hebben we voor alle geïnteresseerde scholen in Rotterdam Zuid een mooi klaslokaal, voorzien van de juiste benodigdheden en tablets. Daarnaast kunnen 5 klassen participeren aan de lessenreeks in dit mooie nieuwe lokaal.

 

 

Tilly Schildt

tilly.schildt@eur.nl

0031104082714