Voorgeschiedenis


Begin 2015 vroeg de universiteit ons innovatieve methoden te ontwikkelen om geld in te zamelen voor diverse projecten die over onvoldoende middelen beschikken maar die van grote betekenis kunnen zijn.