Disclaimer


Disclaimer

Als gebruiker van crowdfunding.eur.nl ga je aan akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam zal te allen tijde streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Ondanks de aandacht voor kwaliteit kan de Erasmus Universiteit Rotterdam niet garanderen dat de informatie op de website altijd correct of volledig is.

De Erasmus Universiteit Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan de Erasmus Universiteit Rotterdam niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's.

Reacties zijn welkom, mits in nette bewoordingen. Reacties van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden direct verwijderd. Het faciliteren of verspreiden van spam, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden, is niet toegestaan.De Erasmus Universiteit gebruikt de verzamelde gegevens om haar donateurs de volgende diensten te leveren: Als je een donatie doet, hebben we je naam en e-mailadres nodig om de betaling uit te voeren en contact met je op te nemen over de gekozen beloning. Alleen wanneer je daar toestemming voor geeft, houden we je via e-mail op de hoogte over deze crowdfunding actie en het project. De Erasmus Universiteit Rotterdam zal je persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

De donaties die via de website gedaan worden, worden volledig besteed aan het project.

De Erasmus Universiteit Rotterdam respecteert de rechten op teksten, (handels-)namen, foto's, illustraties, kaarten, merken, logo's en databanken. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De Erasmus Universiteit Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. De website crowdfunding.eur.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies
Een cookie is een stukje tekst dat tijdens het bezoeken van de website automatisch naar je harde schijf gestuurd wordt. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistische gegevens over deze site. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker.